Itt adhatja meg az adatvédelmi beállításait.

Összes cookie letiltása
Amennyiben szeretné letiltani az összes cookie-t, kérjük nyissa meg böngészője beállításait, majd tiltsa le a cookie-k használatát. Kérjük vegye figyelembe, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos funkciói nem lesznek elérhetők.

A műszaki szempontból nem alapvető cookie-k és követőmechanizmusok használatára vonatkozó beállítások kezelése
Az olyan, műszaki szempontból nem alapvetően fontos cookie-kat és követő mechanizmusokat, amelyek kiváló felhasználói élményt biztosítanak, és személyre szabott ajánlatok megjelenítését teszik lehetővé (marketing cookie-k és követő mechanizmusok), csak akkor használjuk, ha Ön előzetesen hozzájárult. Az alábbiakban megadhatja a hozzájárulását, illetve azonnali hatállyal visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását.

Ezen a weboldalon a műszaki szempontból lényeges cookie-k állíthatók be, melyek azt a célt szolgálják, hogy felkínálhassuk ajánlatainkat a felhasználóknak. Emellett egy, az Ön adatvédelmi beállításait tároló cookie is beállításra kerül (kiválasztási cookie).
Az olyan, műszaki szempontból nem alapvetően fontos cookie-kat és követő mechanizmusokat, amelyek kiváló felhasználói élményt biztosítanak, és személyre szabott ajánlatok megjelenítését teszik lehetővé (marketing cookie-k és követő mechanizmusok), csak akkor használjuk, ha Ön előzetesen hozzájárult: Továbbiak elolvasása

A részletekért kérjük, tekintse meg adatvédelmi tájékoztatónkat.

Bosch Schule

MNÁMK Bosch Német Iskola Miskolc
A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjának kirendeltsége

Adatvédelmi Tájékoztató a boschschule.hu weboldalhoz

Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. (a továbbiakban: „RBHM”), a Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft (a továbbiakban: “SEG Automotive”, a Robert Bosch Elektromos Szerszámgyártó Kft. (továbbiakban: “McP”) és a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja (továbbiakban: MNÁMK) (továbbiakban együttesen: “Társaságaink”) örömmel vette internet oldalainkon és mobil alkalmazásainkon (a továbbiakban együttesen „online ajánlatok” néven is) tett látogatását és Társaságaink és termékei iránt mutatott érdeklődését.

Az RBHM, a SEG Automotive, az McP és az MNÁMK tiszteletben tartja az Ön magánszféráját
Társaságaink személyes adatainak kezelése során mindvégig jelentős figyelmet fordít magánszférájának védelmére és valamennyi üzleti adata biztonságára. Társaságaink az online ajánlatainál tett látogatása során gyűjtött személyes adatokat azok bizalmas jellegének megtartásával, kizárólag a törvényi előírásokkal összhangban kezeli.
Az adatvédelem és az információbiztonság Társaságaink üzletpolitikájának részét képezi.

Adatkezelő
Az RBHM, a SEG Automotive, az McP vállalat és az MNÁMK GDPR 26. cikk értelmében közös adatkezelőnek minősülnek, a közöttük létrejött megállapodásban meghatározottak szerin, így együttesen felelősek az Ön adatainak kezeléséért; az ez alóli kivételeket a jelen adatvédelmi nyilatkozatban ismertetjük.

Társaságaink kapcsolattartási adatai a következők:
Elsődleges kapcsolattartó (GDPR 26. cikk (2)):

 • Robert Bosch Energy and Body Systems Kft.

További kapcsolattartási adatok (GDPR 26. cikk (3)):

 • Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft
 • Robert Bosch Elektromos Szerszámgyártó Kft.
 • Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja (Bosch Német Iskola, Miskolc)

Személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása
A kezelt adatok kategóriái
Az alábbi adatkategóriák kezelésére kerül sor:

 • Oldal látógatóinak kommunikációs adatai (pl.: IP-cím)
 • MNÁMK Bosch Német Általános Iskola diákjainak és tanárainak képmása

Alapelvek
A személyes adatok körébe tartozik egy azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatos összes információ, köztük pl. nevek, címek, telefonszámok, e-mail címek, szerződéses törzsadatok, szerződéssel kapcsolatos elszámolási és fizetési adatok, amelyek kifejezik egy személy azonosságát.
Társaságaink csak akkor gyűjtenek, kezelnek és használnak fel személyes adatokat (beleértve IP-címeket is), amikor annak vagy megfelelő jogalapja van, vagy Ön hozzájárulását adta e célból személyes adatai kezeléséhez vagy felhasználásához, pl. regisztrálással.

Adatkezelési célok és azok jogalapjai
Társaságaink és az általunk megbízott szolgáltatók az alábbi adatkezelési célokból dolgozzák fel az Ön személyes adatait:

 • Ezen online ajánlatok nyújtása
  (Jogalap: Társaságaink direkt marketinghez fűződő jogos érdeke, amennyiben az az adatvédelmi előírásokkal és versenyjogi szabályokkal összhangban történik).
 • Szolgáltatás-megszakadások/zavarok helyreállítása céljából és biztonsági okokból
  (Jogalapok: Társaságaink jogi kötelezettségeinek teljesítése az adatbiztonság körében és a szolgáltatás-megszakadások és zavarok megoldásához, valamint ajánlataink biztonságához fűződő jogos érdekünk körében).
 • Jogaink megvédése és érvényesítése
  (Jogalap: Jogaink megvédéséhez és érvényesítéséhez fűződő jogos érdekünk).
 • Iskolai rendezvényeken készített fényképek honlapon történő közzététele
  (Jogalap: Hozzájárulás/ Kiskorút ábrázoló felvétel esetén törvényes képviselő előzetes, írásbeli hozzájárulása; a weboldal látogatóinak tájékoztatásához fűződő jogos érdekünk).

Naplófájlok
Minden alkalommal, amikor az internetet használja, böngészője bizonyos információkat küld, amelyeket Társaságaink úgynevezett naplófájlokban (log files) tárol.
A naplófájlokat a felmerülő zavarok meghatározása céljából és biztonsági okokból (pl. támadási kísérletek tisztázása) 90 napig tároljuk, majd azt követően töröljük őket. A törlés köréből ki vannak zárva azok a naplófájlok, amelyeket bizonyítási célból meg kell tartani az adott probléma teljes megoldásáig, és eseti alapon ezek a fájlok átadhatók a hatóságoknak.
A naplófájlok elemzési célokra is felhasználhatók (IP-cím nélkül vagy teljes IP-cím nélkül). Lásd ezért a “Hirdetések és/vagy piackutatás” modult.
A naplófájlokban az alábbi információk kerülnek elmentésre:

 • Azon eszköz IP-címe (internet protokoll címe), amelyet az online ajánlatokhoz való hozzáféréshez használnak;
 • Azon weboldal internet címe, amelyről az online ajánlathoz hozzáfértek (úgynevezett origin URL vagy referrer URL);
 • Azon szolgáltató neve, amelyet az online ajánlatokhoz való hozzáféréshez igénybe vesznek;
 • Az elért fájlok vagy információk neve;
 • Az adat lekérésének dátuma és időpontja, valamint időtartama;
 • A továbbított adatok mennyisége;
 • Információ a használt operációs rendszerről és internetes böngészőről, ideértve a telepített bővítményeket (pl. Flash Player);
 • http státusz kód (pl.: „A kérés sikeres” vagy „A kért fájl nem található”).

Adattovábbítás más adatkezelőknek
Az Ön személyes adatai elsősorban akkor kerülnek más adatkezelőknek továbbításra, amikor az egy szerződés teljesítéséhez szükséges vagy abban az esetben, amikor Társaságinknak vagy a harmadik félnek jogos érdeke fűződik a továbbításhoz, vagy ha Ön hozzájárulását adta ahhoz.
Az adattovábbítás címzettjeiről vagy annak kategóriáiról és az adattovábbítás jogalapjáról további információ az Adatkezelési célok és azok jogalapjai című részben található.
Előfordulhat továbbá, hogy Társaságaink adatokat olyan esetben is továbbítanak más adatkezelőknek, amikor arra Társaságainkat jogszabály vagy végrehajtható közigazgatási vagy bírói végzés kötelezi.

Szolgáltatók (általánosságban)
Társaságaink külső szolgáltatókat bíznak meg olyan feladatokkal, mint értékesítési és marketingszolgáltatások, szerződéskezelés, fizetések kezelése, programozás, adat-hosztolás és forróvonal (hotline) szolgáltatások. Társaságaink a szolgáltatókat körültekintően választják ki, és rendszeresen ellenőrzik őket, különösen olyan szempontból, hogy gondosan kezeljék és védjék az általuk tárolt adatokat. Minden szolgáltató köteles az adatok bizalmas jellegét megőrizni és a törvényi rendelkezéseket betartani. A Bosch vállalatcsoporthoz tartozó más vállalatok is lehetnek szolgáltatók.

Adattovábbítás az EGT-n kívüli címzetteknek
Társaságaink személyes adatokat továbbíthatnak az EGT-n kívüli, úgynevezett harmadik országokban található címzetteknek is. Ilyen esetekben az adattovábbítást megelőzően Társaságaink megbizonyosodnak arról, hogy a címzett fél megfelelő szintű adatvédelmet nyújt, illetve arról, hogy Ön hozzájárult-e a továbbításhoz.
Ön jogosult a harmadik országbeli címzettekről áttekintést kapni, valamint az adatvédelem megfelelő szintjét biztosító, kifejezetten elfogadott rendelkezésekről másolatot kapni. E célból kérjük használja a Kapcsolattartás pontban foglaltakat.             

A tárolás időtartama; megőrzési időszakok
Társaságaink általában addig tárolják az Ön adatait, amíg az online ajánlataink, valamint a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához szükséges, vagy amíg jogos érdekünk fűződik az adatok tárolásához (pl. a szerződést követően is fűződhet jogos érdekünk postai úton történő marketing célú megkereséshez). Minden egyéb esetben töröljük személyes adatait azon adatok kivételével, amelyeket jogi kötelezettségeink teljesítéséhez tárolnunk kell (pl. ilyen kötelezettség terhel minket az adózási és kereskedelmi jogszabályok értelmében előírt megőrzési időszakok tekintetében, hogy bizonyos ideig egyes dokumentumokat, így szerződéseket és számlákat rendelkezésre tartsunk).

Süti (cookie) használat
Társaságaink online szolgáltatásaival összefüggésben Társaságaink sütiket és nyomkövetési eszközöket alkalmazhatnak.
A sütik kis méretű szöveg fájlok, amelyek azon az eszközön kerülhetnek tárolásra, amelyről Ön Társaságaink online ajánlatait felkereste.
A nyomkövetés több különböző technológia felhasználásával lehetséges. Társaságaink így például információt kezel pixel-technológia és/vagy log fájl elemzés használatával.

Kategóriák
Megkülönböztetünk olyan sütiket, amelyek az online ajánlatok technikai működéséhez feltétlenül szükségesek, illetve olyan sütiket és nyomkövetési mechanizmusokat, amelyek nem feltétlenül szükségesek az online ajánlatok technikai működéséhez.
Általánosságban lehetséges online ajánlatokat úgy igénybe venni, hogy olyan sütik nem kerülnek használatra, amelyek technikai célt nem szolgálnak.

Technikai szempontból szükséges sütik
Technikai szempontból szükséges sütik alatt azokat a sütiket értjük, amelyek nélkül az online ajánlat technikai megvalósíthatósága nem biztosítható. Ezek a sütik például olyan sütik, amelyek a videó vagy audio tartalom akadálymentes lejátszását teszik lehetővé.
Az ilyen sütik törlésre kerülnek, amint Ön elhagyja a weboldalt.
Sütik és nyomkövetési eszközök amelyek technikai szempontból nem szükségesek
Társaságaink minden esetben csak akkor használnak sütiket és nyomkövetési eszközöket, amennyiben Ön előzetesen ehhez hozzájárulását adta. Kivételt képez ez alól az a süti, amely az adatvédelmi beállításainak jelenlegi státuszát rögzíti (választó süti). E süti használata társaságaink jogos érdekén alapul.
A sütik és nyomkövetési eszközök két kategóriáját különböztetjük meg.

Kényelmi sütik
Ezek a sütik elősegítik a működést, illetve hozzájárulnak ahhoz, hogy online ajánlatainkat kényelmesebben igénybe tudja venni. pl.: nyelvi beállítások tárolódhatnak az ilyen sütikben

Marketing sütik és nyomkövetési eszközök
Általában
Marketing sütik és nyomkövetési eszközök használatával Társaságaink és partnereink az Ön érdeklődési köre alapján hirdetési ajánlatokat tudnak küldeni. Ezek az ajánlatok az Ön felhasználói viselkedésének elemzésén alapulnak.

 • Web elemzés:
  Web elemzési eszközök használatával mérések készítése lehetséges pl.: az oldalak látogatóinak számára vonatkozóan
 • Konverziós követés:
  Abban az esetben, amikor Ön Társaságaink weboldalára egy partnerünk hirdetésén keresztül jut el, akkor Társaságuaink konverziós partnerei sütiket helyeznek el az Ön eszközén (konverziós süti).
  Általában ezeknek a sütiknek az érvényessége 30 nap múlva lejár. Társaságaink és konverziós partnerei felismerhetik, ha egy adott felhasználó korábban már egy bizonyos hirdetésre történő kattintást követően jutott el Társaságaink weboldalára, amennyiben az adott weboldalunkat már egyszer meglátogatta és az ehhez a látogatáshoz kapcsolódó sütik még érvényesek. Ez több különböző eszköz estetében is megvalósulhat. Ezekből a sütikből nyert információk abból a célból kerülnek kezelésre, hogy ebből konverziós statisztikák készüljenek, és hogy meghatározásra kerüljön, hogy hányan kattintottak az adott hirdetésre és kerültek átirányításra Társaságaink weboldalára konverziós nyomkövető címkével.
 • Közösségi média bővítmények:
  Társaságaink online ajánlatainak oldalai tartalmazhatnak más online szolgáltatók (pl. Facebook, Twitter) által kínált tartalmat és szolgáltatást, amelyek sütiket és aktív modulokat használhatnak. A közösségi média bővítményekkel kapcsolatos további tájékoztatást a „Közösségi média bővítmények” részben talál.
 • Célzott hirdetésekhez használt eszközök:
  Ezek az eszközök felhasználói profilokat hoznak hirdetési sütik vagy harmadik fél hirdetési sütijeinek, azaz „web beacons” (olyan észrevehetetlen kép, amelyet pixel-nek vagy nyomkövető pixel-nek neveznek) felhasználásával, vagy ehhez hasonló technológiák segítségével. Ezek érdeklődési kör alapján meghatározott hirdetési ajánlatok nyújtására használhatóak, illetve arra, hogy meghatározásra kerüljön a hirdetések megjelenésnek gyakorisága. Az ilyen eszközöket szolgáltató partnerek harmadik feleknek is továbbíthatnak adatokat a fenti célból. Az ilyen eszközöket szolgáltató partnerek adatkezelési tájékoztatóját figyelmébe ajánljuk.

Társaságaink felhívják figyelmét arra, hogy ezek az eszközök továbbíthatják az Ön adatait az Európai Gazdasági Térségen kívül található olyan országokba is, ahol az adatok megfelelő védelme nem biztosított a GDPR rendelkezéseinek megfelelően (pl.: USA). Ezekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatást az alább található egyes hirdetési eszközök leírásban talál.

Név: Google Analytics
Szolgáltató: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Szolgáltatás: Felhasználói szokás elemzése (oldallekérdezések, látogatók, látogatások és letöltések száma), álnevesített felhasználó létrehozása a Google felhasználóként bejelentkezett eszközök általi információk alapján (eszköz nyomonkövetés), az álnevesített felhasználó adatainak kibővítése a Google által szolgáltatott célcsoport specifikus információkkal, újratargetálás, felhasználói élmény tesztelés, konverziókövetés és újratargetálás a Google Ads használatával

Sütik és nyomkövetési eszközök menedzselése
Ön a sütik és a nyomkövetési eszközök beállításait az internetes böngészőjében vagy Társaságaink adatvédelmi beállításain keresztül módosíthatja.
Figyelem: Az Ön által használt beállítások csak az adott böngészőre vonatkoznak.

Sütik letiltása
Amennyiben Ön a sütik használatát le szeretné tiltani, úgy a böngésző beállításokban a süti használatot tiltsa le. Vegye figyelembe, hogy ez a weboldal működésére és használatára hatással lehet.
A technikailag nem szükséges sütikre és nyomkövetési eszközökre vonatkozó beállítások kezelése
Amikor Ön felkeresi Társaságaink weboldalait, egy süti kezelő felületen keresztül Társaságaink megkérdezik, hogy hozzájárul-e a kényelmi, marketing sütik és nyomkövető eszközök használatához.
Az adatvédelmi beállításainkban Ön visszavonhatja a hozzájárulását a jövőre vonatkozóan, illetve hozzájárulását adhatja egy későbbi időpontban.

Külső hivatkozások
Társaságaink online ajánlatai tartalmazhatnak hozzá nem kapcsolódó, külső szolgáltatók által üzemeltetett internetes oldalakra mutató hivatkozásokat. A hivatkozásra történő kattintást követően Társaságainknak nincs hatása arra, hogy a hivatkozásra történő kattintás következtében esetleg a külső  félhez továbbított személyes adatok (pl. IP-cím vagy azon weboldal URL címe, amelyen a hivatkozás található) hogyan kerülnek gyűjtésre, kezelésre és felhasználásra,  tekintettel arra, hogy a külső felek magatartása természetesen  Társaságaink ellenőrzési körén kívül esik. Ezért Társaságaink nem vállalnak felelősséget az ilyen személyes adatok külső fél általi kezeléséért.

Biztonság
Társaságaink munkavállalóit és a Társaságaink nevében szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat titoktartási kötelezettség terheli, valamint kötelesek a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelni.
Társaságaink minden szükséges műszaki és szervezési intézkedést megtesz a megfelelő szintű biztonság biztosítása, valamint az Ön Társaságaink által kezelt adatainak különösen a következő kockázatok elleni védelme érdekében: nem szándékolt vagy jogellenes megsemmisülés/megsemmisítés, manipulálás, elvesztés, megváltoztatás, valamint illetéktelen nyilvánosságra hozatal és illetéktelen hozzáférés. Társaságaink biztonsági intézkedéseit a tudomány és technika állásának megfelelően folyamatosan javítja.

Felhasználói jogok
Jogai érvényesítéséhez kérjük, használja a Kapcsolattartás pontban megadott elérhetőségeket. Ennek során kérjük, biztosítsa, hogy személye egyértelműen beazonosítható legyen. Ön mindegyik adatkezelő vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait.

A tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:
Ön jogosult arra, hogy megerősítést kérjen Társaságainktól, hogy személyes adatait kezeljük-e, és ebben az esetben jogosult személyes adataihoz hozzáférni.

Helyesbítéshez és törléshez való jog:
Ön jogosult az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését kérni Társaságainktól, illetve adatainak törlését is kérheti, amennyiben a szükséges feltételek fennállnak. Ez nem alkalmazandó a számlázáshoz vagy elszámolási célokból szükséges adatokra, vagy olyan adatokra, amelyekre törvény által előírt megőrzési időszak vonatkozik. Azonban ha az ilyen adatok kezelése nem szükséges, akkor ez az adatkezelés korlátozható (lásd az alábbiakat).

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Amennyiben a szükséges feltételek fennállnak Ön jogosult az adatkezelés korlátozását kérni.

Adathordozhatóság:
Amennyiben a szükséges feltételek fennálnak, Ön jogosult a Társaságainknak szolgáltatott adatokat strukturált, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapni, vagy – ha az technikai szempontból megvalósítható – azt kérni, hogy ezen adatokat Társaságaink továbbítsa egy másik adatkezelőnek.

Tiltakozás direkt marketinggel szemben:
Továbbá Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak direkt marketing célból történő kezelése ellen. Kérjük, vegye figyelembe, hogy szervezési okokból átfedés lehet az Ön tiltakozása és adatainak egy már folyamatban lévő hirdetési kampány körében történő felhasználása között.

Tiltakozás a jogos érdek jogalapon alapuló adatkezelés ellen:
Továbbá Ön jogosult bármikor tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, amikor az adatkezelés jogos érdeken alapul. Ebben az esetben Társaságaink nem kezeli tovább az Ön adatait, hacsak Társaságaink nem bizonyítja, hogy az adatkezelés olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Hozzájárulás visszavonása:
Amennyiben Ön hozzájárult adatai kezeléséhez, jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását a jövőre tekintettel. Ez nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Felügyelő hatóságnál történő panasztétel joga:
Ön jogosult panaszt tenni a felügyeletet ellátó hatóságnál. Fellebbezésével a lakóhelye vagy állama tekintetében illetékes, illetve Társaságaink vonatkozásában illetékes felügyeleti hatósághoz fordulhat. Ez a hatóság a következő:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: +36 1 391 -1400
Fax: +36 1 391 -1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu

Az Adatvédelmi tájékoztató módosítása
Társaságaink fenntartják a jogot biztonsági és adatvédelmi intézkedéseinek megváltoztatására. Az ilyen esetekben Társaságaink megfelelően módosítják az adatvédelmi tájékoztatóját. Ezért kérjük, hogy figyelje Társaságaink adatvédelmi tájékoztatójának aktuális verzióját, mert a tájékoztató módosulhat.

Kapcsolattartó
Amennyiben kapcsolatba kíván lépni Társaságainkkal, kérjük, azt az „Adatkezelő” pontban megadott elérhetőségek egyikén tegye.
Jogai érvényesítéséhez vagy adatvédelmi incidens bejelentéséhez használja a következő linket: https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection
Személyes adatainak kezelésére vonatkozó javaslatai vagy panaszai megtételéhez javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba Társaságaink adatvédelmi tisztviselőjével:
Adatvédelmi tisztviselő
Adatvédelmi és Adatbiztonsági csoport (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02
70442 Stuttgart
GERMANY
vagy
DPO@bosch.com

Hatálybalépés napja: 2020.04.03.

Close Menu